Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2016

smutazos
9981 58c0
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viatomash tomash
smutazos
0019 bd1b 500
Reposted fromfungi fungi viagurtos gurtos
smutazos
0208 ffe6 500
Reposted fromxanth xanth viagurtos gurtos
smutazos
smutazos
1287 ec87 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaWiiTold WiiTold
smutazos
Reposted fromgruetze gruetze viatomash tomash

October 06 2016

smutazos
6659 a404
Reposted fromGIFer GIFer viagurtos gurtos
smutazos
3054 9948 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viakater kater

September 20 2016

smutazos
1920 c590
Reposted fromverdantforce verdantforce viaWiiTold WiiTold
smutazos
5259 643b
Reposted fromkrzysk krzysk viatomash tomash
smutazos
5938 3aaf

August 28 2016

smutazos
2342 6b9b 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viatomash tomash
smutazos
4300 2054 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viatomash tomash
smutazos
Pamiętam jeden ze swoich pierwszych tekstów. Kibice drużyny piłkarskiej zniszczyli Dworzec Ochota w Warszawie. Czterech chłopaków trafiło do Izby Dziecka. Byłem wtedy bardzo młody, miałem 23 lata, oni mieli po 16. To bardzo niedobry wiek, buntowniczy. Podszedłem ich sposobem, powiedziałem: „koledzy, przyszedłem specjalnie do Was, bo piszę tekst o odwadze. Słuchajcie, zdemolowaliście Dworzec Ochota. No, musicie być bardzo odważni. Jestem od was starszy, ale ja bym nie miał tyle odwagi.” Powiedziałem to nieredaktorskim tonem. To ich tak ujęło, że od razu znaleźli we mnie swojego kolegę i spowiednika zarazem.

Pamiętam, jaką puentę zrobiłem z tego materiału. Spytałem szesnastolatka: „Jakie jest twoje największe marzenie?”, a on: „żeby tak mama spytała, dokąd ja w ogóle jadę: na jaki mecz i jeszcze, żeby spytała, jaki był wynik!” I wszystko wyszło. Nie trzeba było nic wyjaśniać. Chłopcy mieli zerowy kontakt z rodzicami. Jak nie mam puenty, to nie siadam do pisania tekstu. Musi być puenta. Puenta jest jak szczytowanie, jak orgazm. Musi być ona taka, żeby biedny myślał, że są pieniądze, a zmarły, że zmartwychwstanie.
— Mariusz Szczygieł, "Chcę żyć tak, żeby miał mnie kto trzymać za rękę, jak będę umierał", WP.pl, 11.07.16
Reposted from1923 1923 viatomash tomash
smutazos
4242 87c2
Reposted fromsm0k1nggnu sm0k1nggnu viaWiiTold WiiTold
smutazos
Reposted fromtfu tfu viaWiiTold WiiTold
smutazos
0174 920a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaWiiTold WiiTold

August 26 2016

smutazos
Der goldene Schnitt
Reposted fromdhoop dhoop viatomash tomash
smutazos
smutazos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl